Aprovada la compareixença al Parlament

1 de setembre de 2009

La Comissió de Peticions del Parlament de  Catalunya en la sessió del 14/07/2009 va acordar la compareixença de les entitats peticionàries davant la Comissió en el proper període de sessions, segurament durant el mes d’octubre d’enguany, per informar sobre el contingut de la petició. A partir de llavors la Comissió disposarà de la informació suficient per decidir el canal parlamentari que ha de prosseguir la petició perquè, finalment, comptant amb la complicitat dels partits polítics, es pugui trametre des del Parlament la proposta de Llei que s’ha de presentar al Congrés per tal que es transfereixi la competència en convocatòria de referèndums a la Generalitat.

Los comentarios están cerrados.