La PDD

Plataforma pel Dret de Decidir  Som una nació i tenim el dret de decidir

Què és la Plataforma?

És un espai transversal de trobada de més de 700 entitats i persones individuals que lluiten per l’autodeterminació. Es constitueix en un moviment ampli, plural, transversal i cohesionat que aplega diversos sectors de la societat civil dels Països Catalans disposats a treballar per l’assoliment de la plena sobirania.

Objectius principals


– Eixamplar la base del sobiranisme i convertir-lo en un objectiu àmpliament acceptat.
– Generar estat d’opinió i donar a conèixer el projecte sobiranista desvinculat de posicions partidistes.
– Sensibilitzar la població en general sobre la necessitat de l’exercici del dret de decidir. Generar, així, un estat d’opinió favorable al dret a l’autodeterminació.
– Fomentar les sinèrgies amb tots els grups, organitzacions i plataformes amb qui compartim objectius.

Com s’organitza?


La Plataforma és un moviment assembleari. L’assemblea és l’òrgan on es prenen decisions. Pel treball del dia a dia, la Plataforma s’organitza en comissions (organització, extensió, comunicació, economia i recerca de recursos, etc.). Alhora, disposa d’una permanent, formada per persones de cadascuna de les comissions, que és la responsable de la coordinació i la marxa general dels objectius de la Plataforma.

Com es finança?


La Plataforma es finança a través de les quotes de les entitats que en formen part i de les quotes individuals dels seus socis.

El moviment genera també alguns productes ( la litografia del Joan Brossa, mocadors, banderes, etc) i bons d’ajut que faciliten la generació d’activitats i campanyes autofinançades.
També estem iniciant una campanya per tenir el patrocini d’empreses catalanes.